ЯТПП

Начало

Реклама

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
РАБОТНА СРЕЩА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ В БАБЕСКИ, ТУРЦИЯ ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Вторник, 26 Май 2015 20:50

На 21 май 2015 в Бабаески, Турция в офиса на Търговска Борса Бабаески, се проведе поредната работна среща по проекта „ Ученето през целия живот - Мрежа за размяна на опит и социални услуги в професионално обучение, кариерното развитие на хората и пазара на труда “ по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция. Проекта се изпълнява в партньорство с Търговската борса в гр. Бабаески, област Къркларели, Р.Турция, а ЯТПП е водеща организация. Проекта е класиран в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения по програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция, приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие, Мярка 1.1: Подобряване на социалното развитие и връзките за социално сближаване. Старта на този проект е в резултат на дългогодишното успешно партньорство между двете организации,  което е и гаранция за неговото прецизно и успешно изпълнение
По време на координационната среща бяха обсъдени приключените проектни дейности, както и извършената проверка на място от контрольори на място и в двете организации. В процес на организация и подготовка е осъществяването на бизнес посещения на делегация от 40 представители от региона на Ямбол, България- представители на обучителния сектор в Бабаески, Турция. Предвижда се посещението да се осъществи в средата на месец юни ( индикативни дати 12-13 юни 2015). Координирани бяха и изпълнението на договорните отношения с фирмите спечелили тръжните процедури при двете организации за осигуряване на определени услуги или доставки.

От началото на месец февруари 2015, има установени две работни места ( по едно при всеки партньор) имащи за цел да промотират и консултират в областта на професионалното обучение. Всеки желаещ да получи консултация или просто повече информация по темата може да заповяда в офисите на партньорите:

  •    Ямболска Търговско Промишлена Палата ( България, Ямбол 8600, Раковски 1)
  •    Търговска Борса Бабаески ( Турция, Бабаески 39200, Cumhuriyet Mah. Eski Edirne Asfalti Cad No:24)

Активно работещ е и сайта на проекта: http://www.yambiz.com/lllnet. Там ще намерите по-подробна информация за предвидените дейности в проекта, неговите таргет групи и заложени индикатори, информация за партниращите организации, както и полезни статии и тематични публикации по тематиката на проекта.

Тази публикация е подготвена с помощта на Европейския съюз  чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България – Турция. Съдържанието на публикацията е изцяло отговорност на Ямбоска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата